Tjänsten medlemskap

Obligatorisk ett års garanti.

Alla våra produkter har en obligatorisk ett års garanti.

Obligatorisk ett års garanti gäller för alla nordiska länder.

Om ett år obligatorisk garanti tillämpas inom garantiregler, täcker vi alla fraktkostnader från och tillbaka till kunden.

Omfattningen av denna garanti är följande:

1. Vi garanterar att produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 1 år ("garantiperiod") beräknas från den installationsdatum i slutet användarens område.

Garantiomfattning:

• Inom garantitiden, en kundtjänst bemyndigade företrädare från oss ska rätta till eventuella materialfel eller tillverkningsfel utan kostnad genom reparation eller utbyte av defekta delar.

Slutanvändaren har inte rätt att hävda mer omfattande krav mot vårt bolag på grundval av denna garanti.

2. Fordringar kan endast göras under garantin om:

• Produkten har installerats enligt instruktionerna

• Inga ändringar har gjorts på produkten; i synnerhet, inga delar har avlägsnats, ersatta eller adderade; och

• felet inte har orsakats av felaktig installation eller användning, och inte heller kan det bero på otillräcklig vård eller underhåll;

3. Garantin är enbart föremål för den materiella rätten i det land där vi har verksamhets.

Produkter omfattas av obligatorisk garanti för en period av ett år från inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändaren.

I händelse en produkt har slutat fungera, kommer vil antingen reparera produkten, erbjuder sig att ersätta den med en jämförbar produkt eller ge ett bidrag till det lägsta av inköpspriset eller produktens nuvärde.

Reparerade eller utbytta produkter kommer att fortsätta att omfattas av denna obligatoriska garanti för återstoden av den ursprungliga garantitiden eller nittio (90) dagar, beroende på vilket som är längre. 

Denna mandetory garanti gäller endast för den ursprungliga slutanvändaren för termen av produktgarantin beskrivs här. Denna mandetory garanti kan inte överlåtas.

 

Tjänsten medlemskap.

Du kan bli medlem i vår service medlemsprogram om du köper våra Wash & Dry toalettsitsar.

Tjänsten medlemskapet träder i kraft efter den ettåriga garantin går ut.

  • 1-års medlemskap tjänst - extra avgift 10% av köpeskillingen
  • 3-års medlemskap tjänst - extra avgift 20% av köpeskillingen
  • 5-års medlemskap tjänst - extra avgift 30% av köpeskillingen

 

1-års medlemskap tjänst:

  • 100% täckning av kostnaderna för reservdelar och manuellt arbete.

3-års medlemskap tjänst:

  • 100% täckning av kostnaderna för reservdelar och manuellt arbete under det första året
  • 75% täckning av kostnaderna för reservdelar och manuellt arbete i det andra och tredje året

5-års medlemskap tjänst

  • 100% täckning av kostnaderna för reservdelar och manuellt arbete under det första året
  • 75% täckning av kostnaderna för reservdelar och manuellt arbete i det andra och tredje året
  • 50% täckning av kostnaderna för reservdelar och manuellt arbete i det fjärde och femte året

 

TAGS: dusch

eberit dusch wc , popodusche , i love water , ich liebe waser , washlet , dusch wc shop , dusch wc online shop , dusch wc e-shop , euro bidet shop , bidets in europe , Dusch - Wc , Dusch-Wc , Dusch -Wc , Dusch- Wc , aquaclean , aqua clean , geberit aqua clean , geberit dusch wc , Coway BA 13 dusch wc , duravit dusch wc , sensowash dusch wc , Vovo dusch wc , Bauhaus Dusch wc ,Bauhaus popodusche , roca welness wc , roca wellness toilet , toto washlet , toto.eu , coway , coway.eu , coway.com , inax , biobidet , dusch-wc , coway dusch wc , uspa , uspa bidet , uspa dusch wc , duravit dusch wc , senowash starck , Dusch-WC Center: Das


Copyright©, Norvia AB Armégatan 29, SOLNA 171 71, Sverige | Handelsregisternummer: SE556631142801 ♦ BIC: SWEDSESS ♦ IBAN: SE44 8000 0832 7994 3803 0091